Козметик

  • 7 години опит в Енигма
  • От 9 години е професионален козметик и СПА терапевт
  • Преминала успешно множество обучения за професионален козметик

  • Резултат с изображение за tegor logo
  • Резултат с изображение за tegor logo