Козметик

  • 5 години опит в Енигма
  • От 15 години е професионален козметик и СПА терапевт
  • Притежава сертификати и познания в сферата на комплиментарната медицина и медицинска козметика 
  • Преминала успешно множество обучения за професионален козметик

  • Резултат с изображение за tegor logo
  • Home
  • Резултат с изображение за tegor logo